Tagpateron

Kendi dükkânını açan gazeteciler nasıl gelir elde ediyorlar?

K

Yalnızca dijital kontrol politikaları değil, ayrıca Türkiye özelinde derinden hissettiğimiz medya sahipliği yapısının ideal bir gazetecilik pratiğine izin vermemesi de gazetecileri kendi alanlarına çekilme ve bireysel olarak üretimlerine devam etme yoluna itti. Geçmişte merkezi mekanizmalar dahilinde üretim yapan gazeteciler, gayrimerkezi üretim rejimlerine geçtiler. Böylece dağınık bir...

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.